NYDFS uttrykker bekymring over Bitcoin Mining & Climate Change

NYDFS uttrykker bekymring over Bitcoin Mining & Climate Change

New York Department of Financial Services har sendt et brev til lederne for alle finansinstitusjoner som det regulerer advarsel om klimaendringer. I brevet nevnte NYDFS, som i fjor ble med i et sentralbanknettverk, spesielt kryptodrift som en risikofaktor. Brevet så ut til å motsette seg …..